Les adjectifs possessifs

Omastavad asesõnad

 Oma perest rääkides vajame lausestruktuure nagu "minu ema on...", "tema isa töötab..." jne. Seega kasutame omastavaid asesõnu "minu", "sinu", "nende" jne.

Siin on tabel:

Possesseur

Omanik

Nom masculin singulier ou nom féminin singulier qui commence par une voyelle

Enne meessoost nimisõna või täishäälikuga algava naissoost nimisõna

Nom féminin singulier qui commence par une consonne

Enne kaashäälikuga algava naissoost nimisõna

Nom masculin ou feminin pluriel

 

 

Enne mees- või naissoost nimisõna mitmuses

 

 

Je –mina

Mon – minu oma

Ma –minu oma

Mes – minu omad

Tu - sina

Ton – sinu oma

Ta - sinu oma

Tes - sinu omad

Il/ elle – tema (m.)/tema (n.)

Son – tema oma

Sa - tema oma

Ses - tema omad

Nous – meie

Notre – meie oma

Notre – meie oma

Nos – meie omad

Vous – teie

Votre – teie oma

Votre – teie oma

Vos – teie omas

Ils/ elles - nemad

Leur – nende oma

Leur – nende oma

Leurs – nende omad

 

 

Voog. Tee ise koduleht!