PRANTSUSE KEEL ALGAJATELE

A1 KEELEOSKUSTASE

Autor: Irina Koksharova, MA

Kontakt: irina.koksharova@emu.ee

Ainekood: KE.0035

Õppekava: EMÜ vabaaine

Maht: 0,15 EAP

Õpetamise keel:  prantsuse, eesti

Eesmärk ja väljund: See õpiobjekt on asendamatu osa prantsuse keel algajatele kursusest, sest selle kursuse eesmärk on oskus orienteeruda prantsusekeelses igapäevases teabes ning seda retseptiivselt (lugemisel ja kuulmisel) ja produktiivselt (kõnelemisel ja kirjutamisel) kasutada. Õppija oskab toime tulla lihtsates prantsusekeelsetes suhtlusolukordades, mõista lühikesi tekste, kirjutada teateid ja esitada kirjalikult isikuandmeid.

MERCI BEAUCOUP À MES COLLÈGUES!

Siin ma tahan tänada oma kolleege abi eest õpiobjekti koostamisel:

Meeli Voore - inspiratsiooni, väärtuslike soovituste ja tehnilise toe eest

Ülle Sihver - eesti keele korrektuuri ja väärtuslike soovituste eest

Juri Jufkin - kasuliku veebilinkede eest


 

Voog. Tee ise koduleht!